© 2014, GodeValg, all rights reserved.
Rounded rectangle
Rounded rectangle
Hovedside
Er du ny student?
Har du studert noen år?


Studietiden ligger foran deg. Mange år med læring, nye venner og sosial tilpasning.
Fokus, motivasjon og konsentrasjon er noen av dine utfordringer.

Dine
utfordringer kan være:
-        Planlegging av studiehverdagen
-        Studieteknikk
-        Leseplan
-        Målsetting
-        Selvtillit
-        Prestasjonsangst
-        Eksamensstress

Vi ønsker å være en ressurs for deg som har behov for en å snakke med.

Gjennom samtaler finner vi ut av dine utfordringer.
Har du behov for å planlegge din studiehverdag på en bedre måte?
Hva skal til for å øke din trivsel og motivasjon?
Vi hjelper deg til å se din situasjon med nye øyne. Ved å lage effektive handlingsplaner for ditt studieløp, får du mer ut av ditt potensial og en gladere studietid.

Ved siden av forelesninger, gruppearbeid og egenlesing ønsker du sikkert tid til andre aktiviteter. Det er viktig å kunne sette av tid til sosialt samvær, trening og hyggelige måltider. Det er ofte små justeringer som skal til!

    
Studentliv - dine utfordringer!